@article{Czarna:2012,
  author  = "M. Czarna and U. Kołodziejczyk",
  title   = "O chemicznych sposobach likwidowania śliskości pośniegowej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 146 (26)",
  pages   = "32--43",
  year    = "2012",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}