@article{Jazownik:1989,
  author  = "L. Jazownik",
  title   = "O niektórych skutkach dążeń dydaktyków literatury do dokonywania integracji naukowej",
  journal = "Materiały i sprawozdania Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie : Warsztat badawczy dydaktyka literatury i języka polskiego",
  volume  = "z. 17",
  pages   = "100--129",
  year    = "1989",
  note = "",
}