@article{Bielniak:2012,
  author  = "N. Bielniak",
  title   = "Motywy oniryczne w opowiadaniach Aleksandra Kuprina",
  journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia : Wielkie tematy kultury w literaturach slowiańskich. 10, Sen",
  volume  = "Nr 3436",
  number  = "T. CLV",
  pages   = "156--163",
  year    = "2012",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw",
}