@article{Greinert:2013,
  author  = "A. Greinert and M. Drab",
  title   = "Zawartość miedzi i cynku w rekultywowanych gruntach pokopalnianych rejonu Łęknicy",
  journal = "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica",
  volume  = "302 (25)",
  pages   = "35--43",
  year    = "2013",
  note = "",
}