@article{Bulaczek:2011,
  author  = "A. Bulaczek",
  title   = "Józefa Tischnera myślenie o dobru",
  journal = "Studia z Filozofii Polskiej",
  volume  = "tom 6",
  pages   = "177--191",
  year    = "2011",
  note = "",
}