@article{Kwiatkowski:2012,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title   = "Kapitał społeczny w szkole. Poszukiwania tematyczne",
  journal = "Studia Edukacyjne",
  volume  = "nr 22",
  pages   = "155--167",
  year    = "2012",
  note = "",
}