@article{Bulaczek:2011,
  author  = "A. Bulaczek",
  title   = "Darwinizm a problem zła / Michael Ruse; tł. z ang.",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  volume  = "T. 8",
  pages   = "23--38",
  year    = "2011",
  note = "",
}