@article{Jazownik:2013,
  author  = "L. Jazownik",
  title   = "Destrukcja tożsamości narodowej jako ukryty program naukowy i edukacyjny",
  journal = "Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne",
  volume  = "nr 28",
  pages   = "111--136",
  year    = "2013",
  note    = "Fundacja "Glaukopis", Warszawa",
}