@article{Kaczor:2013,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Patriotyzm we współczesnej prasie polskiej",
  journal = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze",
  volume  = "r. 2011",
  pages   = "77--95",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra",
}