@article{Kaczor:2012,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Pojęcia związane z etyką społeczną w "Słowniku języka polskiego" pod redakcją Witolda Doroszewskiego",
  journal = "Język. Religia. Tożsamość",
  volume  = "nr VII",
  pages   = "93--106",
  year    = "2012",
  note    = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski",
}