@article{Kowalski:2013,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title   = "Refleksje o moralności seksualnej nastolatków - w kierunku pozamoralności",
  journal = "Studia Edukacyjne",
  volume  = "nr 24",
  pages   = "115--127",
  year    = "2013",
  note = "",
}