@article{Łastowiecki:2013,
  author  = "J. Łastowiecki",
  title   = "Zjawisko heterotopii w reportażu radiowym",
  journal = "Bibliotekarz Podlaski",
  volume  = "rocznik XIII nr 1",
  pages   = "110--118",
  year    = "2013",
  note = "",
}