@article{Asienkiewicz:2012,
  author  = "D. Asienkiewicz",
  title   = "Wystąpienia robotnicze w Polsce (czerwiec 1956, grudzień 1970 oraz sierpień 1980) w oficjalnej pracie PRL",
  journal = "Młody Politolog",
  volume  = "R. 1, 2011",
  pages   = "5--16",
  year    = "2012",
  note = "",
}