@article{Czarna:2013,
  author  = "M. Czarna",
  title   = "Przegląd środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 151 (31)",
  pages   = "113--122",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}