@article{Bartosiak:2010,
  author  = "K. Bartosiak",
  title   = "W sprawie zaangażowania intelektualistów - rzecz o Jean Paulu Sartrze",
  journal = "Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne",
  volume  = "nr 24/25",
  pages   = "75--97",
  year    = "2010",
  note = "",
}