@article{Stankiewicz:2013,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Kształtowanie zaangażowania pracowników poprzez rywalizację i współpracę w świetle wyników badań",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami",
  volume  = "Nr 277",
  pages   = "254--264",
  year    = "2013",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław",
}