@article{Ruszczyńska:2013,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = "Między romansem a powieścią społeczną. Wokół wybranych elementów prozy Józefa Dzierzkowskiego",
  journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria",
  volume  = "XIII",
  number  = "nr 134",
  pages   = "3--18",
  year    = "2013",
  note = "",
}