@article{Kotylak:2013,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Przemysł kreatywny jako element marketingu terytorialnego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu : Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty : orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych",
  volume  = "nr 775(30)",
  pages   = "85--98",
  year    = "2013",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}