@article{Adaszyńska:2013,
  author  = "E. Adaszyńska and M. Kuncewicz",
  title   = "Czytelnik niepełnosprawny w środowisku akademickim. Oferta biblioteczna dla osób niewidomych i z dysfunkcją wzroku na przykładzie Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej",
  journal = "Zarządzanie Biblioteką",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "51--71",
  year    = "2013",
  note = "",
}