@article{Cichocki:2013,
  author  = "J. Cichocki and D. Łupicki and A. Ważna and D. Nowacka",
  title   = "Czy można ochronić nietoperze przed kolizjami z pojazdami na autostradzie?",
  journal = "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie",
  volume  = "z. 36/3",
  pages   = "70--78",
  year    = "2013",
  note = "",
}