@article{Kruk:2013,
  author  = "M. Kruk",
  title   = "Wykorzystanie wirtualnych światów w rozwijaniu autonomii ucznia oraz jej wpływ na naukę czasu przeszłego",
  journal = "Konińskie Studia Językowe",
  volume  = "tom 1, nr 2",
  pages   = "183--199",
  year    = "2013",
  note = "",
}