@article{Kużdowicz:2013,
  author  = "P. Kużdowicz and D. Kużdowicz",
  title   = "Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej w systemie ERP",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Performance measurement and management",
  volume  = "Nr 290",
  pages   = "319--330",
  year    = "2013",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław",
}