@article{Bartkowiak:2013,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title   = "Wychowanie w rodzinie według Janusza Korczaka",
  journal = "Wychowanie w Rodzinie",
  volume  = "Tom VII (1/2013)",
  pages   = "83--105",
  year    = "2013",
  note = "",
}