@article{Stankiewicz:2013,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Poprzez walkę i współzawodnictwo pracowników do innowacyjnej organizacji (w świetle wyników badań empirycznych)",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Innowacje w zarządzaniu",
  volume  = "Nr 300",
  pages   = "119--130",
  year    = "2013",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław",
}