@article{Stankiewicz:2013,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Możliwości koopetycji w przedsiębiorstwach o różnych strukturach organizacyjnych",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Pracownik w systemach zarządzania",
  volume  = "Nr 301",
  pages   = "45--54",
  year    = "2013",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław",
}