@article{Kostka:2013,
  author  = "E. Kostka",
  title   = "Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej w Zielonej Górze, 17 października 2012 roku",
  journal = "In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką",
  volume  = "nr 7",
  pages   = "241--242",
  year    = "2013",
  note = "",
}