@article{Śliwińska:2013,
  author  = "A. Śliwińska and M. Drab",
  title   = "Zmiany zawartości węgla organicznego oraz wzajemny stosunek jego form w rekultywowanych utworach po eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łęknicy",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 152 (32)",
  pages   = "134--142",
  year    = "2013",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}