@article{Bromber:2014,
  author  = "P. Bromber",
  title   = "Rola i funkcjonowanie NFZ w systemie ochrony zdrowia",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
  volume  = "Nr 65",
  pages   = "1--17",
  year    = "2014",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}