@article{NyŠkowiak:2013,
  author  = "J. NyŠkowiak",
  title   = "Perspektywa neoinstytucjonalna w analizach przebiegu karier politycznych",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica",
  volume  = "46",
  pages   = "75--87",
  year    = "2013",
  note = "",
}