@article{Dudek:2013,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Hebdomon w ideologii cesarskiej Nowego Rzymu według tekstu kroniki Jana Skylitzesa",
  journal = "Balcanica Posnaniensia. Acta et studia",
  volume  = "XX",
  pages   = "25--39",
  year    = "2013",
  note = "",
}