@article{Tokarska-Osyczka:2014,
  author  = "A. Tokarska-Osyczka and G. Iszkuło",
  title   = "Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa, kulturowa oraz ocena atrakcyjności turystycznej gmin na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 153 (33)",
  pages   = "67--81",
  year    = "2014",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}