@article{Czarna:2014,
  author  = "M. Czarna",
  title   = "Skuteczność środków chemicznych stosowanych do likwidacji śliskości zimowej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 153 (33)",
  pages   = "110--116",
  year    = "2014",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}