@article{Baron-Polańczyk:2014,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Nauczyciele wobec technologii cloud computing (komunikat z badań środowiskowych)",
  journal = "Kognitywistyka i Media w Edukacji",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "111--122",
  year    = "2014",
  note = "",
}