@InProceedings{Skalski:2001,
  author  = "M. Skalski and T. Gratkowski",
  title       = "Dynamiczne serwisy www wykorzystujące servlety na przykładzie sklepu internetowego",
  booktitle   = "22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 22",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "Informatyka",
  pages       = "105--110",
  organization = "Politechnika Zielonogórska",
  year        = "2001",
}