@InProceedings{Łychmus:2001,
  author  = "P. Łychmus",
  title       = "Funkcje konfliktów w organizacjach - prezentacja wyników badań",
  booktitle   = "Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku : Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
  address     = "Zakopane, Polska",
  publisher   = "Rzeszów, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej",
  pages       = "329--334",
  organization = "Koło Naukowe Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej",
  year        = "2001",
}