@InProceedings{Fedyczak:2001,
  author  = "Z. Fedyczak and M. Klytta and R. Strzelecki",
  title       = "Topologie i aplikacje jednofazowych sterowników matrycowych i matrycowo-reaktancyjnych",
  booktitle   = "Sterowanie w Energoelektronice i Napździe Elektrycznym - SENE 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowa",
  address     = "Arturówek, Polska",
  publisher   = "£ód¼, Instytut Automatyki Politechniki £ódzkiej",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "131--138",
  organization = "Instytut Automatyki Politechniki £ódzkiej",
  year        = "2001",
}