@InProceedings{Mrugalski:2001,
  author  = "M. Mrugalski and J. Korbicz",
  title       = "Projektowanie dynamicznych sieci neuronowych typu GMDH z automatycznym wyborem danych uczących",
  booktitle   = "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : III Krajowa Konferencja",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "129--134",
  organization = "Akademia Górniczo-Hutnicza",
  year        = "2001",
}