@InProceedings{Gratkowski:2001,
  author  = "T. Gratkowski",
  title       = "Przezroczystość położenia dla wbudowanej usługi nazewniczej w Remote Method Invocation",
  booktitle   = "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : III Krajowa Konferencja",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "263--267",
  organization = "Akademia Górniczo-Hutnicza",
  year        = "2001",
}