@InProceedings{Strzelecki:1997,
  author  = "R. Strzelecki and Z. Fedyczak",
  title       = "Impulsowe sterowniki mocy prądu przemiennego podwyższające napięcie wyjściowe",
  booktitle   = "Elektrotechnika Prądów Niesinusoidalnych - EPN '97 : III Konferencja",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "257--264",
  organization = "Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Instytut Metrologii Elektrycznej PZ",
  year        = "1997",
}