@InProceedings{Strzelecki:1997,
  author  = "R. Strzelecki and R. Kasperek and Z. Fedyczak and G. Kobyłecki",
  title       = "Sterowanie impulsowymi sterownikami mocy prądu przemiennego o poprawionych właściwościach",
  booktitle   = "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE '97 : III Krajowa Konferencja Naukowa",
  address     = "Arturówek, Polska",
  publisher   = "Łódź, Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "611--616",
  organization = "Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej",
  year        = "1997",
}