@InProceedings{Kobyłecki:1997,
  author  = "G. Kobyłecki and Z. Fedyczak and R. Strzelecki and Z. Ratajczak",
  title       = "3-fazowe inteligentne transformatory z modulacj± dwubiegunow±",
  booktitle   = "Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki - PPEE '97 : Materiały VII Sympozjum",
  address     = "Ustroń, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE",
  volume      = "Archiwum Konferencji PTETiS",
  number   = "nr 3",
  pages       = "51--56",
  organization = "Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Gliwicach, Wydział Elektryczny Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Warszawa",
  year        = "1997",
}