@InProceedings{Mróz:1998,
  author  = "A. Mróz",
  title       = "Etyczny aspekt zdrowia psychicznego - model egzystencjalny",
  booktitle   = "Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim=Psychische Gesundheit im Lehrerberuf : materiały międzynarodowej konferencji naukowej",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "ZielonaGóra, Wydaw. WSP",
  pages       = "Cz. 2: 13-26",
  organization = "Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze Instytut Pedagogiki i Psychologii, Universität Potsdam Institut für Psychologie",
  editor      = "Tatiana Rongińska, Werner Gaida, Uwe Schaarschmidt",
  year        = "1998",
}