@InProceedings{Janczak:1999,
  author  = "A. Janczak",
  title       = "Identyfikacja modeli Wienera metoda najmniejszych kwadratów",
  booktitle   = "XIII Krajowa Konferencja Automatyki : Materiały konferencyjne",
  address     = "Opole, Polska",
  publisher   = "Opole, Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "233--236",
  organization = "Komitet Automatyki i Robotyki PAN, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR Komitet Automatyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej",
  year        = "1999",
}