@InProceedings{Nijaki:1999,
  author  = "I. Nijaki",
  title       = "Przemiany w koncepcjach kształcenia nauczycieli klas początkowych w zakresie edukacji technicznej",
  booktitle   = "Dydaktyka techniki : Stan rozwoju, teorie, zadania",
  address     = "Łagów Lubuski, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. WSP",
  pages       = "331--335",
  organization = "Instytut Techniki WSP w Zielonej Górze",
  year        = "1999",
}