@InProceedings{Rybakowski:1999,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Przygotowanie nauczycieli techniki do realizacji treści programowych z wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej",
  booktitle   = "Dydaktyka techniki : Stan rozwoju, teorie, zadania",
  address     = "Łagów Lubuski, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. WSP",
  pages       = "349--353",
  organization = "Instytut Techniki WSP w Zielonej Górze",
  year        = "1999",
}