@InProceedings{Rybakowski:2001,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Cele, treści i niektóre problemy edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci i młodzieży szkolnej",
  booktitle   = "Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference",
  address     = "Hradec Kralove, Czechy",
  publisher   = "Hradec Kralove, [brak wydawcy]",
  pages       = "180--182",
  organization = "Univerzita Hradec Kralove",
  year        = "2001",
}