@InProceedings{Rybakowski:2000,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym rowerem i motorowerem w Polsce",
  booktitle   = "Trendy Technickeho Vzdelavani 2000 : sbornik mezinarodni konference",
  address     = "Olomouc, Czechy",
  publisher   = "Olomouc, Univerzita Palackeho",
  pages       = "331--334",
  organization = "Univerzita Palackeho v Olomouci",
  year        = "2000",
}