@InProceedings{Kwiatkowski:2000,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title       = "Kościół katolicki w Polsce a "duch kapitalizmu"",
  booktitle   = "Katolicyzm polski na przykładzie wieków. Mity, rzeczywistość, obawy i nadzieje : Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej UAM w Poznaniu",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny Redakcja Wydawnictw",
  pages       = "107--120",
  organization = "Zakład Filozofii Chrześcijańskiej UAM w Poznaniu",
  editor      = "Józef Baniak",
  year        = "2000",
}