@InProceedings{Hajduk:1996,
  author  = "E. Hajduk and E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title       = "Społeczne położenie młodzieży w Polsce",
  booktitle   = "Społeczne uwarunkowania sytuacji życiowych w warunkach gospodarki rynkowej : Materiały Międzynarodowego Seminarium Naukowego",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  pages       = "87--97",
  organization = "Instytut Pedagogiki Społecznej WSP w Zielonej Górze",
  year        = "1996",
}