@InProceedings{Dudek:1996,
  author  = "J. Dudek",
  title       = "Sumienie w etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego",
  booktitle   = "Humanizm - Prakseologia - Pedagogika : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
  address     = "Drzonków, Polska",
  publisher   = "1997, Stowarzyszenie Lubuskie",
  pages       = "129--138",
  organization = "Polskie Towarzystwo Prakseologiczne, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pedagogiki Społecznej WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze",
  editor      = "Zdzisław Wołk, Alfred Owoc",
  year        = "1996",
}